Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ROI ΚΑΙ TOY YIELD ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

Σήμερα θα εξετάσουμε το στοίχημα ως μορφή επένδυσης και θα δοθεί η απάντηση στο ερώτημα ποια είναι η αποδοτικότητα των κερδών ή πιο απλά πως πρέπει μετριέται το κέρδος από τον παίχτη του στοιχήματος. Όπως και στα προηγούμενα άρθρα της στοιχηματικής θεωρίας, θα χρησημοποιηθεί απλή ορολογία, παραδείγματα για να γίνει όσο περισσότερο κατανοητό γίνεται. 

Η αξιολόγηση των κερδών από επαγγελματίες παίχτες γίνεται με τη χρήση των δεικτών ROI (Return On Investment) και Yield.

ROI (Return On Investment) 

Ο δείκτης αποδοτικότητας, ROI, "Επιστροφή στην Επένδυση" στα Ελληνικά, αποτυπώνει την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων. Αν το προσαρμόσουμε στα στοιχηματικά δεδομένα, ουσιαστικά αποτυπώνει το ποσοστό αύξησης/μείωσης του κεφαλαίου. 

Τρόπος Υπολογισμού:

ROI = Τελικό Κεφάλαιο /Συνολικά Πονταρίσματα * 100

όπου:
Τελικό Κεφάλαιο είναι τα πονταρίσματα που έχουν τοποθετηθεί + τα κέρδη ή τη ζημιά.
Συνολικά Πονταρίσματα είναι η άθροιση όλων των ποσών που έχουν τοποθετηθεί

Παράδειγμα:
Έστω ο παίχτης Α έχει παίξει 1500 ευρώ και πλέον στο λογαριασμό του έχει υπόλοιπο 2300 ευρώ. Άρα ο δείκτης ROI διαμορφώνεται ως εξής:

ROI=(2300/1500) *100= 153.3%

Παρατηρούμε ότι βγαίνει πάνω από 100% διότι φυσικά υπάρχει αύξηση του κεφαλαίου.

Έστω ο παίχτης Β έχει παίξει 1500 ευρώ και πλέον στο λογαριασμό του έχει υπόλοιπο 900 ευρώ. Άρα ο δείκτης ROI διαμορφώνεται ως εξής:

ROI=(900/1500)*100=60%

Παρατηρούμε ότι λόγω των απωλειών που παρουσιάζει ο παίχτης, το ROI βγαίνει κάτω από το 100%.

Yield

Ο όρος αναφέρεται στην καθαρή απόδοση µιας επένδυσης, εν προκειμένω στο καθαρό κέρδος ή ζημιά που έχει ο παίχτης, σε συνάρτηση με το κεφάλαιο το οποίο έχει δαπανήσει. Συνεπώς:

Τρόπος Υπολογισμού:


Yield= Καθαρά κέρδη ή ζημιά/Σύνολο Πονταρισμάτων *100

Όπου:
Καθαρά κέρδη ή ζημιά προκύπτει απ την αφαίρεση του τρέχοντος κεφαλαίου ως προς το αρχικό κεφάλαιο.
Σύνολο Πονταρισμάτων προκύπτει απ το άθροισμα των ποσών που έχουν τοποθετηθεί σε στοιχήματα.

Παράδειγμα:
Έστω ο παίχτης Α έχει παίξει 1500 ευρώ και πλέον στο λογαριασμό του έχει υπόλοιπο 2300 ευρώ. Άρα έχει καθαρά κέρδη = 2300-1500=800 ευρώ. Και Σύνολο Πονταρισμάτων 1500 ευρώ.

Yield = 800/1500=53,3%

Έστω ο παίχτης Β έχει παίξει 1500 ευρώ και πλέον στο λογαριασμό του έχει υπόλοιπο 900 ευρώ. Άρα έχει καθαρή ζημιά = 1500-900=600 ευρώ. Και Σύνολο Πονταρισματων 1500 ευρώ.

Yield = -600/1500=-40%

Συνοψίζοντας, το άλφα και το ωμέγα στο στοίχημα, είναι  να κρατάμε αρχείο με τα ποσά που παίζουμε και την αντιστοιχία κερδών ή ζημιάς. Έχοντας τη γνώση, του "που πάω" προσαρμόζω αναλόγως και το παιχνίδι μου. Είναι κομβικής σημασίας να μπορείς να  κάνεις ορθή διαχείριση της κάβας σου, έτσι ώστε μακροχρόνια να μην βγεις χαμένος. Γιατί ως γνωστόν, ο παίζων χάνει ο και ο πίνων μεθά....