Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΣΗ

185 ΜΠΡΕΣΙΑ ΚΡΟΤΟΝΕ 1
188 ΤΕΡΝΑΝΑ ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 1
191 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2
198 ΕΣΤΟΡΙΛ ΠΟΡΤΟ 2