Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

305 ΤΣΕΖΕΝΑ
308 ΑΣΚΟΛΙ
310 ΟΛΙΑΝΕΝΣΕ
315 ΜΑΛΙ
316 ΚΑΡΤΑΧΕΝΑ
318 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ
330 ΜΠΟΚΑ