Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009

Δείτε από εσωτερική κάμερα τι έπαθαν επιβάτες οταν αναποδωγύρισε λεωφωρείο που βρίσκοντουσαν μέσα

Πρόκειται για πραγματικό περιστατικό