Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Travelling with Betsecret: ISLINGTON - LONDON (vid)


Το παραπάνω Video αναρτήθηκε στη σελίδα μας στο Facebook  (που μας έχουν κατεβάσει & δεν υφίσταται πλέον) στις 10 Δεκεμβρίου του 2016, απ' το Ίσλινγκτον όπου είναι μία γειτονιά στο Λονδίνο. Αποτελεί μέρος του Κεντρικού Λονδίνου και έχει πληθυσμό 235 χιλ. 

#BetsecretOnTour #Travelling #Travel # Vacation #Tourist #Islington #London