Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Σε σύστημα Trixie όπου ζητάμε δυάδες/Τριαδες,

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ 
16:001722  ΛΙΒΟΡΝΟ ΛΑΤΙΝΑ  Χ 2,85
16:001726  ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ ΤΕΡΝΑΝΑ  Χ 2,75
21:001233 ΚΑΕΝ ΛΙΛ  Χ 2,90