Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΣΗ

100 ΑΑΛΕΝ ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 2
101 ΑΟΥΕ ΛΕΙΨΙΑ 2
111 ΤΡΟΥΑ ΓΚΑΖΑΛΕΚ 1
112 ΑΚΙΛΙΖ 29 ΤΕΛΣΤΑΡ 2
117 ΦΚ ΟΣ ΧΕΛΜΟΝΤ 2
125 ΤΡΑΠΑΝΙ ΚΑΡΠΙ 2
126 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ ΕΙΜΠΑΡ 1