Κυριακή 15 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΣΗ

164 ΚΟΥΟΠΙΟ ΧΟΝΚΑ 1

165 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 2

175 ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2