Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΣΗ

101 ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ ΕΣΤΕΡ 2
103 ΚΟΡΤΡΑΙΚ ΟΣΤΑΝΔΗ 1
104 ΑΡΛ ΟΣΕΡ 2
106 ΚΑΕΝ ΤΟΥΡ 1
109 ΜΕΤΣ ΧΑΒΡΗ 1
110 ΝΑΝΣΙ ΑΝΖΕ 1
112 ΣΑΤΟΡΟΥ ΚΡΕΤΕΙΓ 1
115 ΜΠΡΕΙ ΛΙΜΕΡΙΚ 1