Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΣΗ

205 ΑΡΛ ΜΕΤΣ 2
210 ΜΠΑΣΤΙΑ ΝΑΝΤ 1
211 ΣΕΝΤΑΝ ΣΑΤΟΡΟΥ 1
216 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 2
220 ΚΟΡΔΟΒΑ ΤΑΡΑΓΟΝΑ 1