Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

ΤΑ ΠΛΕΙ ΟΦ ΤΟΥ EURO 2012

Τουρκία - Κροατία

Εσθονία - Ιρλανδία

Τσεχία - Μαυροβούνιο

Βοσνία - Πορτογαλία