Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

OΜΑΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

225 ΡΕΜΣ
235 ΠΑΝΤΟΒΑ
311 ΠΟΝΦΕΡΝΑΤΙΝΑ
332 ΣΑΝΤΑΡ Λ.
334 ΜΙΛΑΝ