Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

AΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΣΗ


102 ΚΟΥΟΠΙΟ ΤΟΥΡΚΟΥ 2
103 ΛΑΧΤΙ ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 1
104 ΤΡΟΛΧΑΤΑΝ ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2
105 ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1
107 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1
110 ΣΛΙΓΚΟ Ρ. ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 1
111 ΜΠΡEΙ ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 2