Τρίτη 26 Μαΐου 2009

Ένα από τα καλύτερα γκολ που έχει βάλει στη καρίερα του ο Ibrahimovic