Σάββατο 16 Μαΐου 2009

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ update 15:58

Επειδή αργήσαμε σήμερα, περνάω κατ ευθείαν στη προτεινόμενη πεντάδα, εκτάκτως για σήμερα δίχως τη συνιθισμένη ανάλυση των προτεινόμενων σημείων.

Γερμανία 1 :
229 2 1,45
Ελβετία :
259 over 1.50
Βέλγιο :
293 2 1,40
Ιταλία 2 :
238 χ 2,80 2,75
Ισπανία 2:
280 1 1,45